Traumaverwerking en PTSS

Voor de meeste mensen verdwijnen de emotionele gevolgen van een trauma na enkele maanden. Na een eerste opvang is een goede begeleiding vaak effectief. In counselling kan men door over de ervaring te praten de verwerking bespoedigen. Als de verwerking stagneert kan een standaardbehandeling voor trauma als cognitieve gedragstherapie hulp bieden, een zeer goed werkend therapeutisch alternatief is Somatic Experiencing.

Volgens de DSM-IV (De DSM is een classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen, uitgegeven en opgesteld door de American Psychiatric Association), zijn angst en fobieŽn te onderscheiden in........

Wat is trauma
Er bestaan verschillende soorten trauma's: o.a. fysiek trauma en psychisch trauma. Een traumatische gebeurtenis is vaak een ernstige situatie die een grote impact heeft op het lichaam (zoals bijvoorbeeld de amputatie van een lichaamsdeel). Op mentaal vlak kunnen extreme stress en levensbedreigende situaties tot een emotioneel of psychisch trauma leiden. Een (psychisch) trauma komt op wanneer de normale verwerking niet meer helpt. Een traumatische reactie bestaat uit hyperactivering, dwangmatige herbeleving (het opnieuw beleven van de traumatische ervaring), dissociatie, verdringing, angstreacties en vervlakking. Counselling biedt goede ondersteuning om het trauma te verwerken.

PTSS
PTSS (voluit: Posttraumatische stress-stoornis) is een psychische aandoening die in de DSM-IV is ingedeeld bij de angststoornissen. PTSS moet niet worden verward met het normale verwerkingsproces na een traumatische gebeurtenis. Voor de meeste mensen verdwijnen de emotionele gevolgen van een trauma na enkele maanden. Als deze echter langer duren, kan er sprake zijn van een psychische aandoening. Als de stoornis niet wordt behandeld, kan deze zeer ernstige vormen aannemen.