Vergoedingen

Ziektekostenverzekeraars: Er zijn soms verzekeringsmaatschappijen die onze training onder de noemer alternatieve behandeling vergoeden. Je kunt bij jouw eigen ziektekostenverzekeraar naar de vergoedingsmogelijkheden informeren, daarbij is het van belang te vermelden dat de behandelaar psycholoog is zonder BIG-registratie.

Werkgevers: In veel gevallen is ook een werkgever bereid tot vergoeding omdat onze training kan voorkomen dat men in de ziektewet belandt of doordat men sneller het werk weer kan hervatten.

PGB (Persoonsgebonden Budget): Mensen die een PGB ontvangen kunnen dit zelf besteden aan zorg die zij wensen. Dus ook voor counselling en/of coaching.

Opstapje: Ingeval van werkloosheid kan men bij het UWV in aanmerking komen voor een bijdrage in studiekosten. Deze studie moet dan bedoelt zijn om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Belastingaftrek: In voorkomende gevallen kan training als studiekosten ten behoeve van een beroep aftrekbaar zijn voor de belastingen. Counselling en coaching kunnen mogelijk aftrekbaar zijn als buitengewone lasten terzake van ziekte. Informeer hiervoor bij de belastingdienst of je belastingadviseur.